Trwa wczytywanie produktów

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DRUKARNI INTERNETOWEJ PLANETADRUKU.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Drukarni Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Drukarni Internetowej.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Drukarni Internetowej jest KARTEL PRESS SP. Z O.O. prowadząca prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem 0000088524, kapitał zakładowy 1920000 zł opłacony w całości, NIP 956-10-00-597, REGON 870325599, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szosa Bydgoska 56, 87-100 Toruń, adres poczty elektronicznej: kontakt@planetadruku.pl, numer telefonu: 566603191 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Drukarni Internetowej i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwany dalej jako RODO.
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni Internetowej dostępnym na stronach Drukarni Internetowej.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO. Dane zbierane fakultatywnie, gdzie wymagana jest zgoda, przetwarzamy na podstawie art. 6 pkt 1 lit a) RODO.
2.2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Drukarni Internetowej. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.3.1.  zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.3.2.  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Drukarni Internetowej:
2.4.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.4.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Drukarni Internetowej.
2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Drukarni Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne, natomiast ich podanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Drukarni Internetowej. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Drukarni Internetowej oraz w Regulaminie Drukarni Internetowej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorcze
2.7. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 11 lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe)
2.8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo. W tym celu zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową lub umyślną utratą, zniszczeniem.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Drukarni Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Drukarni Internetowej w następujących celach:
3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Drukarni Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;
3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Drukarni Internetowej;
3.2.4. dostosowywania zawartości strony Drukarni Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Drukarni Internetowej;
3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Drukarni Internetowej.
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Drukarni Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Drukarnię Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
•    w przeglądarce Chrome
•    w przeglądarce Firefox
•    w przęglądarce Internet Explorer
•    w przeglądarce Opera
•    w przeglądarce Safari
3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Drukarni Internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Drukarnią Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Drukarni Internetowej. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Drukarnia Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Drukarni Internetowej.
4.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
4.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
4.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
4.3.3. Zabezpieczenie sesji protokołem szyfrującym.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

biuro drukarni

Czynne: pn.-pt.: 8.00 - 16.00
Ul. Szosa Bydgoska 56
87-100 Toruń